JVM bez ściemy

Gorący temat, JVM jest wszędzie. Lubimy go czy nie, znaczna część rynku pracy to Java i, co raz częściej Scala i Kotlin. Programowanie na Androida to JVM. Proszę nie mylić JVM z Javą. Nie mam zamiaru chwalić ani potępiać tego języka (nie lubię go, ale wiem, że jest taki w konkretnym celu i szanuję to). To co tu napiszę to część wspólna implementacji Javy, Scali, Kotlina, Clojure i innych. Istnieje też wiele implementacji innych języków w oparciu o JVM, m.in. Common Lisp, Haskell, PHP, JavaScript, Scheme, Prolog, SmallTalk (pełna lista), dlatego użytkownicy tych języków, również mogą chcieć skorzystać. Mało kto, wie, ale JVM jest zaimplementowany również w krzemie (jako CPU Pico Java lub rozszerzenie dla specyfikacji ARM).

Nie mam zamiaru pisać o konkretnej implementacji JVM, bardziej o korzyściach z posiadania binarki z kodem bajtowym dla JVM. Tak więc nie będzie implementacji kompilacji w locie (ang. Just In Time compilation) czy śmieciarza (garbage collector), za to będzie porównanie korzyści z binarkami zawierającymi kod maszynowy (np. x86 lub ARM). Nie będę też pisać na temat biblioteki standardowej Javy, choć jest przydatna, nie jest konieczna (przynajmniej w teorii). Podobnie jak możliwa jest konwersja binarki z kodu bajtowego do kodu maszynowego.

tematy:

 1. Ważniejsze formaty plików JVM: .class, .jar, .dex
 2. Format pliku klasy i assembler
 3. Łączenie języków i tworzenie nowych znacznie łatwiejsze
 4. Kod bajtowy jako rodzaj kodu pośredniego
 5. Wydajność
 6. Podsumowując

Ważniejsze formaty plików JVM: .class, .jar, .dex

Podstawową jednostką kodu dla JVM jest klasa. Każda klasa ma oddzielny plik z kodem bajtowym. Pliki klas są pakowane zipem wraz z krótkim manifestem i to jest plik .jar, w JVM jest to format wspólny dla bibliotek i aplikacji. Jednak na Androidzie pliki .jar są używane tylko na etapie kompilacji, w gotowym pliku .apk mamy kod umieszczony w alternatywnym formacie .dex. Plik .apk też jest archiwum zip, oprócz jednego lub wielu plików .dex, zawiera również zasoby (grafikę, specyfikację UI, lokalizacje, itp.) i manifest.

Format pliku klasy i assembler

W metadanych znajdziemy wszystkie zależności (klasy, metody), a wszystkie metody i wartości stałe są wyodrębnione i nazwane. To zupełnie inaczej niż w przypadku typowego kodu maszynowego, który często jest dystrybuowany bez takich metadanych. Wbudowany system obsługi błędów, korzystający z tych metadanych skutecznie zachęca dystrybutora do zamieszczania pełnych metadanych w binarce, co stanowi istotną wartość dla użytkownika, który chciałby zrozumieć co aplikacja robi.

Co więcej, znajdziemy więcej, bo formaty takie jak ELF (Linux) czy PE (Windows, UEFI) nie przewidują takich informacji jak oznaczenia łapanych wyjątków. Dodatkowo zestaw dostępnych rozkazów w JVM jest wysokopoziomowy, zawiera instrukcje do tworzenia obiektów, obsługi tablic, wywołania metod, itp. Dzięki temu jest znacznie prosty w użyciu i analizie. Co więcej, podobnie jak w przypadku procesorów ARM, każdy rozkaz ma ten sam rozmiar w bajtach. W procesorach x86 jest inaczej i jest to powszechnie używane do dodatkowego zaciemniania kodu.

Odpowiednikiem uniksowego objdump jest javap -v i jest znacznie bardziej użyteczne niż w przypadku kodu maszynowego. Oto wycinki dezasemblacji jednej z klas, które napisałem w Scali:

~ $ javap -v Shell.class
Classfile /home/lew/shared/tools/dver/target/scala-2.10/classes/me/leo/dver/
Shell.class
 Last modified 2019-05-14; size 8293 bytes
 MD5 checksum 1c78033c36d816400ff09f64be2c17a7
 Compiled from "html.scala"
public class me.leo.dver.Shell implements me.leo.dver.Iface
 minor version: 0
 major version: 50
 flags: ACC_PUBLIC, ACC_SUPER
Constant pool:
  #1 = Utf8        me/leo/dver/Shell
  #2 = Class       #1      // me/leo/dver/Shell
  #3 = Utf8        java/lang/Object
  #4 = Class       #3      // java/lang/Object
  #5 = Utf8        me/leo/dver/Iface
  #6 = Class       #5      // me/leo/dver/Iface
  #7 = Utf8        html.scala
  #8 = Utf8        Lscala/reflect/ScalaSignature;
  #9 = Utf8        bytes

// [...] 

  #18 = NameAndType    #13:#17    // merge:(Lme/leo/dver/Iface;Lscal
a/collection/immutable/List;)Lscala/collection/immutable/List;
  #19 = Methodref     #16.#18    // me/leo/dver/Iface$class.merge:(
Lme/leo/dver/Iface;Lscala/collection/immutable/List;)Lscala/collection/immut
able/List;
  #20 = Utf8        this
  #21 = Utf8        Lme/leo/dver/Shell;
  #22 = Utf8        ifaces
  #23 = Utf8        Lscala/collection/immutable/List;
  #24 = Utf8        jsFun
  #25 = Utf8        (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang
/String;
  #26 = Utf8        (Lme/leo/dver/Iface;Ljava/lang/String;Ljava/lang
/String;)Ljava/lang/String;
  #27 = NameAndType    #24:#26    // jsFun:(Lme/leo/dver/Iface;Ljava
/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  #28 = Methodref     #16.#27    // me/leo/dver/Iface$class.jsFun:(
Lme/leo/dver/Iface;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  #29 = Utf8        name
  #30 = Utf8        body
  #31 = Utf8        (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/
String;)Ljava/lang/String;
  #32 = Utf8        (Lme/leo/dver/Iface;Ljava/lang/String;Ljava/lang
/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  #33 = NameAndType    #24:#32    // jsFun:(Lme/leo/dver/Iface;Ljava
/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  #34 = Methodref     #16.#33    // me/leo/dver/Iface$class.jsFun:(
Lme/leo/dver/Iface;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Lj
ava/lang/String;

// [....]

 #130 = Class       #129     // me/leo/dver/Shell$$anonfun$2
 #131 = Methodref     #130.#112   // me/leo/dver/Shell$$anonfun$2."<
init>":(Lme/leo/dver/Shell;)V
 #132 = Utf8        foldLeft
 #133 = Utf8        (Ljava/lang/Object;Lscala/Function2;)Ljava/lang/
Object;
 #134 = NameAndType    #132:#133   // foldLeft:(Ljava/lang/Object;Lsc
ala/Function2;)Ljava/lang/Object;
 #135 = InterfaceMethodref #125.#134   // scala/collection/LinearSeqOptim
ized.foldLeft:(Ljava/lang/Object;Lscala/Function2;)Ljava/lang/Object;
 #136 = Utf8        refresh_output
 #137 = String       #136     // refresh_output
 #138 = Utf8        asFun$default$2
 #139 = NameAndType    #138:#75   // asFun$default$2:()Ljava/lang/St
ring;
 #140 = Methodref     #127.#139   // me/leo/dver/Js.asFun$default$2:
()Ljava/lang/String;

// [...]

 #151 = Utf8        ev.keyCode == 13
 #152 = String       #151     // ev.keyCode == 13
 #153 = Utf8        (Ljava/lang/String;)V
 #154 = NameAndType    #78:#153   // "<init>":(Ljava/lang/String;)V
 #155 = Methodref     #127.#154   // me/leo/dver/Js."<init>":(Ljava/
lang/String;)V
 #156 = Utf8        me/leo/dver/JsVar
 #157 = Class       #156     // me/leo/dver/JsVar
 #158 = Utf8        cmd
 #159 = String       #158     // cmd
 #160 = Methodref     #157.#154   // me/leo/dver/JsVar."<init>":(Lja
va/lang/String;)V

// [...]

 #381 = Utf8        ()Lscala/collection/immutable/Map<Ljava/lang/Str
ing;Ljava/lang/String;>;
 #382 = Utf8        ()Lscala/collection/immutable/List<Lme/leo/dver/
Tag;>;
 #383 = Utf8        SourceFile
 #384 = Utf8        InnerClasses
 #385 = Utf8        RuntimeVisibleAnnotations
 #386 = Utf8        ScalaSig
{

// Definicja pola klasy:

 public final java.lang.String me$leo$dver$Shell$$path;
  descriptor: Ljava/lang/String;
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_FINAL

// Proste definicje metod:

 public scala.collection.immutable.List<me.leo.dver.Tag> merge(scala.collec
tion.immutable.List<me.leo.dver.Iface>);
  descriptor: (Lscala/collection/immutable/List;)Lscala/collection/immutab
le/List;
  flags: ACC_PUBLIC
  Code:
   stack=2, locals=2, args_size=2
     0: aload_0
     1: aload_1
     2: invokestatic #19         // Method me/leo/dver/Iface$cl
ass.merge:(Lme/leo/dver/Iface;Lscala/collection/immutable/List;)Lscala/colle
ction/immutable/List;
     5: areturn
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0    6   0 this  Lme/leo/dver/Shell;
      0    6   1 ifaces  Lscala/collection/immutable/List;
   LineNumberTable:
    line 302: 0
  Signature: #380             // (Lscala/collection/immutable/
List<Lme/leo/dver/Iface;>;)Lscala/collection/immutable/List<Lme/leo/dver/Tag
;>;

 public java.lang.String jsFun(java.lang.String, java.lang.String);
  descriptor: (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  flags: ACC_PUBLIC
  Code:
   stack=3, locals=3, args_size=3
     0: aload_0
     1: aload_1
     2: aload_2
     3: invokestatic #28         // Method me/leo/dver/Iface$cl
ass.jsFun:(Lme/leo/dver/Iface;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lan
g/String;
     6: areturn
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0    7   0 this  Lme/leo/dver/Shell;
      0    7   1 name  Ljava/lang/String;
      0    7   2 body  Ljava/lang/String;
   LineNumberTable:
    line 302: 0

 public java.lang.String jsFun(java.lang.String, java.lang.String, java.lan
g.String);
  descriptor: (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljav
a/lang/String;
  flags: ACC_PUBLIC
  Code:
   stack=4, locals=4, args_size=4
     0: aload_0
     1: aload_1
     2: aload_2
     3: aload_3
     4: invokestatic #34         // Method me/leo/dver/Iface$cl
ass.jsFun:(Lme/leo/dver/Iface;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang
/String;)Ljava/lang/String;
     7: areturn
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0    8   0 this  Lme/leo/dver/Shell;
      0    8   1 name  Ljava/lang/String;
      0    8   2 args  Ljava/lang/String;
      0    8   3 body  Ljava/lang/String;
   LineNumberTable:
    line 302: 0

 public java.lang.String jsId(java.lang.String);
  descriptor: (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  flags: ACC_PUBLIC
  Code:
   stack=2, locals=2, args_size=2
     0: aload_0
     1: aload_1
     2: invokestatic #40         // Method me/leo/dver/Iface$cl
ass.jsId:(Lme/leo/dver/Iface;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
     5: areturn
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0    6   0 this  Lme/leo/dver/Shell;
      0    6   1  id  Ljava/lang/String;
   LineNumberTable:
    line 302: 0

 public java.lang.String fileContent(java.io.File);
  descriptor: (Ljava/io/File;)Ljava/lang/String;
  flags: ACC_PUBLIC
  Code:
   stack=2, locals=2, args_size=2
     0: aload_0
     1: aload_1
     2: invokestatic #46         // Method me/leo/dver/Iface$cl
ass.fileContent:(Lme/leo/dver/Iface;Ljava/io/File;)Ljava/lang/String;
     5: areturn
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0    6   0 this  Lme/leo/dver/Shell;
      0    6   1   f  Ljava/io/File;
   LineNumberTable:
    line 302: 0

 public me.leo.dver.Js writeTo(java.lang.String, me.leo.dver.Js);
  descriptor: (Ljava/lang/String;Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/dver/Js;
  flags: ACC_PUBLIC
  Code:
   stack=3, locals=3, args_size=3
     0: aload_0
     1: aload_1
     2: aload_2
     3: invokestatic #53         // Method me/leo/dver/Iface$cl
ass.writeTo:(Lme/leo/dver/Iface;Ljava/lang/String;Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/d
ver/Js;
     6: areturn
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0    7   0 this  Lme/leo/dver/Shell;
      0    7   1 inputId  Ljava/lang/String;
      0    7   2 text  Lme/leo/dver/Js;
   LineNumberTable:
    line 302: 0

 public me.leo.dver.Js literalTab(java.lang.String);
  descriptor: (Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
  flags: ACC_PUBLIC
  Code:
   stack=2, locals=2, args_size=2
     0: aload_0
     1: aload_1
     2: invokestatic #61         // Method me/leo/dver/Iface$cl
ass.literalTab:(Lme/leo/dver/Iface;Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
     5: areturn
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0    6   0 this  Lme/leo/dver/Shell;
      0    6   1 inputId  Ljava/lang/String;
   LineNumberTable:
    line 302: 0

// [...] Tu bardziej niskopoziomowy kod:

 public java.lang.String js();
  descriptor: ()Ljava/lang/String;
  flags: ACC_PUBLIC
  Code:
   stack=14, locals=13, args_size=1
     0: new      #77         // class scala/collection/muta
ble/StringBuilder
     3: dup
     4: invokespecial #81         // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder."<init>":()V
     7: getstatic   #87         // Field scala/collection/immu
table/List$.MODULE$:Lscala/collection/immutable/List$;
    10: getstatic   #92         // Field scala/Predef$.MODULE$
:Lscala/Predef$;
    13: iconst_2
    14: anewarray   #94         // class java/lang/String
    17: dup
    18: iconst_0
    19: ldc      #96         // String out
    21: aastore
    22: dup
    23: iconst_1
    24: ldc      #98         // String err
    26: aastore
    27: checkcast   #100        // class "[Ljava/lang/Object;"
    30: invokevirtual #104        // Method scala/Predef$.wrapRe
fArray:([Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/WrappedArray;
    33: invokevirtual #108        // Method scala/collection/imm
utable/List$.apply:(Lscala/collection/Seq;)Lscala/collection/immutable/List;
    36: new      #110        // class me/leo/dver/Shell$$an
onfun$1
    39: dup
    40: aload_0
    41: invokespecial #113        // Method me/leo/dver/Shell$$a
nonfun$1."<init>":(Lme/leo/dver/Shell;)V
    44: getstatic   #87         // Field scala/collection/immu
table/List$.MODULE$:Lscala/collection/immutable/List$;
    47: invokevirtual #117        // Method scala/collection/imm
utable/List$.canBuildFrom:()Lscala/collection/generic/CanBuildFrom;
    50: invokevirtual #123        // Method scala/collection/imm
utable/List.map:(Lscala/Function1;Lscala/collection/generic/CanBuildFrom;)Lj
ava/lang/Object;
    53: checkcast   #125        // class scala/collection/Line
arSeqOptimized
    56: new      #127        // class me/leo/dver/Js
    59: dup
    60: invokespecial #128        // Method me/leo/dver/Js."<ini
t>":()V
    63: new      #130        // class me/leo/dver/Shell$$an
onfun$2
    66: dup
    67: aload_0
    68: invokespecial #131        // Method me/leo/dver/Shell$$a
nonfun$2."<init>":(Lme/leo/dver/Shell;)V
    71: invokeinterface #135, 3     // InterfaceMethod scala/colle
ction/LinearSeqOptimized.foldLeft:(Ljava/lang/Object;Lscala/Function2;)Ljava
/lang/Object;
    76: checkcast   #127        // class me/leo/dver/Js
    79: astore_1
    80: ldc      #137        // String refresh_output
    82: astore_2
    83: aload_1
    84: invokevirtual #140        // Method me/leo/dver/Js.asFun
$default$2:()Ljava/lang/String;
    87: astore_3
    88: aload_1
    89: aload_2
    90: aload_3
    91: invokevirtual #143        // Method me/leo/dver/Js.asFun
:(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    94: invokevirtual #146        // Method me/leo/dver/Js.code:
()Ljava/lang/String;
    97: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    100: new      #127        // class me/leo/dver/Js
    103: dup
    104: invokespecial #128        // Method me/leo/dver/Js."<ini
t>":()V
    107: new      #127        // class me/leo/dver/Js
    110: dup
    111: ldc      #152        // String ev.keyCode == 13
    113: invokespecial #155        // Method me/leo/dver/Js."<ini
t>":(Ljava/lang/String;)V
    116: new      #157        // class me/leo/dver/JsVar
    119: dup
    120: ldc      #159        // String cmd
    122: invokespecial #160        // Method me/leo/dver/JsVar."<
init>":(Ljava/lang/String;)V
    125: new      #162        // class me/leo/dver/JsId
    128: dup
    129: ldc      #164        // String sh_in
    131: invokespecial #165        // Method me/leo/dver/JsId."<i
nit>":(Ljava/lang/String;)V
    134: invokevirtual #169        // Method me/leo/dver/JsVar.se
t:(Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/dver/Js;
    137: new      #157        // class me/leo/dver/JsVar
    140: dup
    141: ldc      #96         // String out
    143: invokespecial #160        // Method me/leo/dver/JsVar."<
init>":(Ljava/lang/String;)V
    146: new      #162        // class me/leo/dver/JsId
    149: dup
    150: ldc      #171        // String sh_out
    152: invokespecial #165        // Method me/leo/dver/JsId."<i
nit>":(Ljava/lang/String;)V
    155: invokevirtual #169        // Method me/leo/dver/JsVar.se
t:(Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/dver/Js;
    158: invokevirtual #174        // Method me/leo/dver/Js.$plus
:(Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/dver/Js;
    161: new      #127        // class me/leo/dver/Js
    164: dup
    165: ldc      #176        // String refresh_output();
    167: invokespecial #155        // Method me/leo/dver/Js."<ini
t>":(Ljava/lang/String;)V
    170: invokevirtual #174        // Method me/leo/dver/Js.$plus
:(Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/dver/Js;
    173: new      #178        // class me/leo/dver/JsHttp
    176: dup
    177: ldc      #180        // String POST
    179: new      #182        // class me/leo/dver/JsLiteral
    182: dup
    183: new      #77         // class scala/collection/muta
ble/StringBuilder
    186: dup
    187: invokespecial #81         // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder."<init>":()V
    190: ldc      #184        // String /sh/
    192: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    195: aload_0
    196: getfield   #186        // Field me$leo$dver$Shell$$pa
th:Ljava/lang/String;
    199: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    202: invokevirtual #189        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    205: invokespecial #190        // Method me/leo/dver/JsLitera
l."<init>":(Ljava/lang/String;)V
    208: new      #127        // class me/leo/dver/Js
    211: dup
    212: invokespecial #128        // Method me/leo/dver/Js."<ini
t>":()V
    215: ldc      #192        // String cmd.value
    217: invokevirtual #195        // Method me/leo/dver/Js.jsVar
:(Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    220: new      #127        // class me/leo/dver/Js
    223: dup
    224: ldc      #197        // String setInterval(refresh_
output, 2000);
    226: invokespecial #155        // Method me/leo/dver/Js."<ini
t>":(Ljava/lang/String;)V
    229: new      #127        // class me/leo/dver/Js
    232: dup
    233: ldc      #192        // String cmd.value
    235: invokespecial #155        // Method me/leo/dver/Js."<ini
t>":(Ljava/lang/String;)V
    238: new      #182        // class me/leo/dver/JsLiteral
    241: dup
    242: ldc      #199        // String
    244: invokespecial #190        // Method me/leo/dver/JsLitera
l."<init>":(Ljava/lang/String;)V
    247: invokevirtual #200        // Method me/leo/dver/Js.set:(
Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/dver/Js;
    250: invokevirtual #174        // Method me/leo/dver/Js.$plus
:(Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/dver/Js;
    253: invokespecial #203        // Method me/leo/dver/JsHttp."
<init>":(Ljava/lang/String;Lme/leo/dver/Js;Lme/leo/dver/Js;Lme/leo/dver/Js;)
V
    256: invokevirtual #174        // Method me/leo/dver/Js.$plus
:(Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/dver/Js;
    259: invokevirtual #207        // Method me/leo/dver/Js.cond:
(Lme/leo/dver/Js;Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/dver/Js;
    262: aload_0
    263: ldc      #164        // String sh_in
    265: invokevirtual #209        // Method literalTab:(Ljava/la
ng/String;)Lme/leo/dver/Js;
    268: invokevirtual #174        // Method me/leo/dver/Js.$plus
:(Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/dver/Js;
    271: ldc      #211        // String sh_cmd
    273: ldc      #213        // String ev
    275: invokevirtual #143        // Method me/leo/dver/Js.asFun
:(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    278: invokevirtual #146        // Method me/leo/dver/Js.code:
()Ljava/lang/String;
    281: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    284: new      #178        // class me/leo/dver/JsHttp
    287: dup
    288: ldc      #180        // String POST
    290: new      #182        // class me/leo/dver/JsLiteral
    293: dup
    294: new      #77         // class scala/collection/muta
ble/StringBuilder
    297: dup
    298: invokespecial #81         // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder."<init>":()V
    301: ldc      #215        // String /w/
    303: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    306: aload_0
    307: getfield   #186        // Field me$leo$dver$Shell$$pa
th:Ljava/lang/String;
    310: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    313: ldc      #217        // String /box.ctl
    315: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    318: invokevirtual #189        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    321: invokespecial #190        // Method me/leo/dver/JsLitera
l."<init>":(Ljava/lang/String;)V
    324: new      #182        // class me/leo/dver/JsLiteral
    327: dup
    328: ldc      #219        // String k
    330: invokespecial #190        // Method me/leo/dver/JsLitera
l."<init>":(Ljava/lang/String;)V
    333: new      #127        // class me/leo/dver/Js
    336: dup
    337: ldc      #221        // String window.location.relo
ad(false);
    339: invokespecial #155        // Method me/leo/dver/Js."<ini
t>":(Ljava/lang/String;)V
    342: invokespecial #203        // Method me/leo/dver/JsHttp."
<init>":(Ljava/lang/String;Lme/leo/dver/Js;Lme/leo/dver/Js;Lme/leo/dver/Js;)
V
    345: astore    4
    347: ldc      #223        // String sh_term
    349: astore    5
    351: aload     4
    353: invokevirtual #224        // Method me/leo/dver/JsHttp.a
sFun$default$2:()Ljava/lang/String;
    356: astore    6
    358: aload     4
    360: aload     5
    362: aload     6
    364: invokevirtual #225        // Method me/leo/dver/JsHttp.a
sFun:(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    367: invokevirtual #146        // Method me/leo/dver/Js.code:
()Ljava/lang/String;
    370: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    373: new      #178        // class me/leo/dver/JsHttp
    376: dup
    377: ldc      #180        // String POST
    379: new      #182        // class me/leo/dver/JsLiteral
    382: dup
    383: new      #77         // class scala/collection/muta
ble/StringBuilder
    386: dup
    387: invokespecial #81         // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder."<init>":()V
    390: ldc      #215        // String /w/
    392: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    395: aload_0
    396: getfield   #186        // Field me$leo$dver$Shell$$pa
th:Ljava/lang/String;
    399: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    402: ldc      #217        // String /box.ctl
    404: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    407: invokevirtual #189        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    410: invokespecial #190        // Method me/leo/dver/JsLitera
l."<init>":(Ljava/lang/String;)V
    413: new      #182        // class me/leo/dver/JsLiteral
    416: dup
    417: ldc      #227        // String c
    419: invokespecial #190        // Method me/leo/dver/JsLitera
l."<init>":(Ljava/lang/String;)V
    422: new      #127        // class me/leo/dver/Js
    425: dup
    426: invokespecial #128        // Method me/leo/dver/Js."<ini
t>":()V
    429: invokespecial #203        // Method me/leo/dver/JsHttp."
<init>":(Ljava/lang/String;Lme/leo/dver/Js;Lme/leo/dver/Js;Lme/leo/dver/Js;)
V
    432: astore    7
    434: ldc      #229        // String sh_cls
    436: astore    8
    438: aload     7
    440: invokevirtual #224        // Method me/leo/dver/JsHttp.a
sFun$default$2:()Ljava/lang/String;
    443: astore    9
    445: aload     7
    447: aload     8
    449: aload     9
    451: invokevirtual #225        // Method me/leo/dver/JsHttp.a
sFun:(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    454: invokevirtual #146        // Method me/leo/dver/Js.code:
()Ljava/lang/String;
    457: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    460: new      #157        // class me/leo/dver/JsVar
    463: dup
    464: ldc      #231        // String day
    466: invokespecial #160        // Method me/leo/dver/JsVar."<
init>":(Ljava/lang/String;)V
    469: new      #127        // class me/leo/dver/Js
    472: dup
    473: ldc      #233        // String new Date()
    475: invokespecial #155        // Method me/leo/dver/Js."<ini
t>":(Ljava/lang/String;)V
    478: invokevirtual #169        // Method me/leo/dver/JsVar.se
t:(Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/dver/Js;
    481: new      #178        // class me/leo/dver/JsHttp
    484: dup
    485: ldc      #180        // String POST
    487: new      #182        // class me/leo/dver/JsLiteral
    490: dup
    491: ldc      #184        // String /sh/
    493: invokespecial #190        // Method me/leo/dver/JsLitera
l."<init>":(Ljava/lang/String;)V
    496: new      #182        // class me/leo/dver/JsLiteral
    499: dup
    500: ldc      #235        // String sudo date -s
    502: invokespecial #190        // Method me/leo/dver/JsLitera
l."<init>":(Ljava/lang/String;)V
    505: ldc      #237        // String day.getFullYear()
    507: invokevirtual #239        // Method me/leo/dver/JsLitera
l.append:(Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    510: ldc      #241        // String -
    512: invokevirtual #244        // Method me/leo/dver/Js.liter
al:(Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    515: ldc      #246        // String (day.getMonth()+1)
    517: invokevirtual #247        // Method me/leo/dver/Js.appen
d:(Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    520: ldc      #241        // String -
    522: invokevirtual #244        // Method me/leo/dver/Js.liter
al:(Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    525: ldc      #249        // String day.getDate()
    527: invokevirtual #247        // Method me/leo/dver/Js.appen
d:(Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    530: ldc      #251        // String \\
    532: invokevirtual #244        // Method me/leo/dver/Js.liter
al:(Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    535: ldc      #253        // String day.getHours()
    537: invokevirtual #247        // Method me/leo/dver/Js.appen
d:(Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    540: ldc      #255        // String :
    542: invokevirtual #244        // Method me/leo/dver/Js.liter
al:(Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    545: ldc_w     #257        // String day.getMinutes()
    548: invokevirtual #247        // Method me/leo/dver/Js.appen
d:(Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    551: new      #127        // class me/leo/dver/Js
    554: dup
    555: ldc_w     #259        // String alert(\"ok\");
    558: invokespecial #155        // Method me/leo/dver/Js."<ini
t>":(Ljava/lang/String;)V
    561: invokespecial #203        // Method me/leo/dver/JsHttp."
<init>":(Ljava/lang/String;Lme/leo/dver/Js;Lme/leo/dver/Js;Lme/leo/dver/Js;)
V
    564: invokevirtual #174        // Method me/leo/dver/Js.$plus
:(Lme/leo/dver/Js;)Lme/leo/dver/Js;
    567: astore    10
    569: ldc_w     #261        // String sh_date
    572: astore    11
    574: aload     10
    576: invokevirtual #140        // Method me/leo/dver/Js.asFun
$default$2:()Ljava/lang/String;
    579: astore    12
    581: aload     10
    583: aload     11
    585: aload     12
    587: invokevirtual #143        // Method me/leo/dver/Js.asFun
:(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Lme/leo/dver/Js;
    590: invokevirtual #146        // Method me/leo/dver/Js.code:
()Ljava/lang/String;
    593: invokevirtual #150        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.append:(Ljava/lang/Object;)Lscala/collection/mutable/Stri
ngBuilder;
    596: invokevirtual #189        // Method scala/collection/mut
able/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    599: areturn
   LocalVariableTable:
    Start Length Slot Name  Signature
      0   600   0 this  Lme/leo/dver/Shell;
      80   14   1 qual$5  Lme/leo/dver/Js;
      83   11   2  x$9  Ljava/lang/String;
      88    6   3 x$10  Ljava/lang/String;
     347   20   4 qual$6  Lme/leo/dver/JsHttp;
     351   16   5 x$11  Ljava/lang/String;
     358    9   6 x$12  Ljava/lang/String;
     434   20   7 qual$7  Lme/leo/dver/JsHttp;
     438   16   8 x$13  Ljava/lang/String;
     445    9   9 x$14  Ljava/lang/String;
     569   21  10 qual$8  Lme/leo/dver/Js;
     574   16  11 x$15  Ljava/lang/String;
     581    9  12 x$16  Ljava/lang/String;
   LineNumberTable:
    line 326: 0
    line 303: 7
    line 311: 56
    line 312: 100
    line 313: 116
    line 314: 137
    line 313: 158
    line 315: 161
    line 314: 170
    line 316: 173
    line 317: 208
    line 318: 220
    line 319: 229
    line 318: 250
    line 316: 253
    line 315: 256
    line 312: 259
    line 320: 262
    line 321: 284
    line 322: 324
    line 321: 342
    line 323: 347
    line 321: 351
    line 323: 353
    line 321: 358
    line 323: 360
    line 324: 373
    line 325: 413
    line 324: 429
    line 326: 434
    line 324: 438
    line 326: 440
    line 324: 445
    line 326: 447
    line 327: 460
    line 328: 481
    line 329: 496
    line 330: 505
    line 331: 510
    line 332: 515
    line 333: 520
    line 334: 525
    line 335: 530
    line 336: 535
    line 337: 540
    line 338: 545
    line 339: 551
    line 328: 561
    line 327: 564
    line 340: 569
    line 327: 574
    line 340: 576
    line 327: 581
    line 340: 583
    line 326: 596

// [...]

}
SourceFile: "html.scala"
InnerClasses:
   public #110; //class me/leo/dver/Shell$$anonfun$1
   public #130; //class me/leo/dver/Shell$$anonfun$2
   public static #375= #312 of #374; //ArrowAssoc$=class scala/Predef$Arro
wAssoc$ of class scala/Predef
   public #356; //class me/leo/dver/Shell$$anonfun$tags$3
   public #359; //class me/leo/dver/Shell$$anonfun$tags$4
RuntimeVisibleAnnotations:
 0: #8(#9=s#10)
Error: unknown attribute
 ScalaSig: length = 0x3
  05 00 00

Kto kiedykolwiek bawił się w reverse engineering ten wie ja to wygląda dla natywnych binarek (tu ARM/Linux):

$ objdump -d box

box:   file format elf32-littlearm


Disassembly of section .init:

0000079c <_init>:
 79c:  e92d4008   push  {r3, lr}
 7a0:  eb00006c   bl  958 <call_weak_fn>
 7a4:  e8bd8008   pop  {r3, pc}

Disassembly of section .plt:

000007a8 <.plt>:
 7a8:  e52de004   push  {lr}    ; (str lr, [sp, #-4]!)
 7ac:  e59fe004   ldr  lr, [pc, #4]  ; 7b8 <.plt+0x10>
 7b0:  e08fe00e   add  lr, pc, lr
 7b4:  e5bef008   ldr  pc, [lr, #8]!
 7b8:  00011848   .word  0x00011848

000007bc <__cxa_finalize@plt>:
 7bc:  e28fc600   add  ip, pc, #0, 12
 7c0:  e28cca11   add  ip, ip, #69632  ; 0x11000
 7c4:  e5bcf848   ldr  pc, [ip, #2120]!  ; 0x848

000007c8 <read@plt>:
 7c8:  e28fc600   add  ip, pc, #0, 12
 7cc:  e28cca11   add  ip, ip, #69632  ; 0x11000
 7d0:  e5bcf840   ldr  pc, [ip, #2112]!  ; 0x840

000007d4 <execvp@plt>:
 7d4:  e28fc600   add  ip, pc, #0, 12
 7d8:  e28cca11   add  ip, ip, #69632  ; 0x11000
 7dc:  e5bcf838   ldr  pc, [ip, #2104]!  ; 0x838

000007e0 <lseek@plt>:
 7e0:  e28fc600   add  ip, pc, #0, 12
 7e4:  e28cca11   add  ip, ip, #69632  ; 0x11000
 7e8:  e5bcf830   ldr  pc, [ip, #2096]!  ; 0x830

000007ec <__stack_chk_fail@plt>:
 7ec:  e28fc600   add  ip, pc, #0, 12
 7f0:  e28cca11   add  ip, ip, #69632  ; 0x11000
 7f4:  e5bcf828   ldr  pc, [ip, #2088]!  ; 0x828

// [...]
Disassembly of section .text:

00000900 <_start>:
   900:    e3a0b000    mov   fp, #0
   904:    e3a0e000    mov   lr, #0
   908:    e49d1004    pop   {r1}      ; (ldr r1, [sp], #4)
   90c:    e1a0200d    mov   r2, sp
   910:    e52d2004    push  {r2}      ; (str r2, [sp, #-4]
!)
   914:    e52d0004    push  {r0}      ; (str r0, [sp, #-4]
!)
   918:    e59fa028    ldr   sl, [pc, #40]  ; 948 <_start+0x48>
   91c:    e28f3024    add   r3, pc, #36   ; 0x24
   920:    e08aa003    add   sl, sl, r3
   924:    e59fc020    ldr   ip, [pc, #32]  ; 94c <_start+0x4c>
   928:    e79ac00c    ldr   ip, [sl, ip]
   92c:    e52dc004    push  {ip}      ; (str ip, [sp, #-4]
!)
   930:    e59f3018    ldr   r3, [pc, #24]  ; 950 <_start+0x50>
   934:    e79a3003    ldr   r3, [sl, r3]
   938:    e59f0014    ldr   r0, [pc, #20]  ; 954 <_start+0x54>
   93c:    e79a0000    ldr   r0, [sl, r0]
   940:    ebffffbe    bl   840 <__libc_start_main@plt>
   944:    ebffffe4    bl   8dc <abort@plt>
   948:    000116b8    .word  0x000116b8
   94c:    00000078    .word  0x00000078
   950:    00000090    .word  0x00000090
   954:    00000094    .word  0x00000094

// [...]

   e04:    e50b3010    str   r3, [fp, #-16]
   e08:    ebfffeaa    bl   8b8 <fork@plt>
   e0c:    e1a03000    mov   r3, r0
   e10:    e3530000    cmp   r3, #0
   e14:    1a000105    bne   1230 <handle_streams+0x454>
   e18:    e24b3048    sub   r3, fp, #72   ; 0x48
   e1c:    e3a02038    mov   r2, #56 ; 0x38
   e20:    e3a01000    mov   r1, #0
   e24:    e1a00003    mov   r0, r3
   e28:    ebfffe96    bl   888 <memset@plt>
   e2c:    e59b3010    ldr   r3, [fp, #16]
   e30:    e3a02000    mov   r2, #0
   e34:    e3a01002    mov   r1, #2
   e38:    e1a00003    mov   r0, r3
   e3c:    ebfffe85    bl   858 <open@plt>
   e40:    e1a03000    mov   r3, r0
   e44:    e50b3048    str   r3, [fp, #-72] ; 0xffffffb8
   e48:    e3a03001    mov   r3, #1
   e4c:    e14b34b4    strh  r3, [fp, #-68] ; 0xffffffbc
   e50:    e59b3004    ldr   r3, [fp, #4]
   e54:    e3a02000    mov   r2, #0
   e58:    e3a01002    mov   r1, #2
   e5c:    e1a00003    mov   r0, r3
   e60:    ebfffe7c    bl   858 <open@plt>
   e64:    e1a03000    mov   r3, r0
   e68:    e50b3040    str   r3, [fp, #-64] ; 0xffffffc0
   e6c:    e3a03001    mov   r3, #1
   e70:    e14b33bc    strh  r3, [fp, #-60] ; 0xffffffc4
   e74:    e51b3078    ldr   r3, [fp, #-120] ; 0xffffff88
   e78:    e50b3038    str   r3, [fp, #-56] ; 0xffffffc8
   e7c:    e3a03001    mov   r3, #1

// [...]

  126c:    00011500    .word  0x00011500
  1270:    000114ac    .word  0x000114ac
  1274:    000114b4    .word  0x000114b4
  1278:    00011340    .word  0x00011340
  127c:    00011310    .word  0x00011310
  1280:    00000660    .word  0x00000660
  1284:    00000648    .word  0x00000648

00001288 <execute>:
  1288:    e92d4810    push  {r4, fp, lr}
  128c:    e28db008    add   fp, sp, #8
  1290:    e24dd014    sub   sp, sp, #20
  1294:    e50b0018    str   r0, [fp, #-24] ; 0xffffffe8
  1298:    e59f404c    ldr   r4, [pc, #76]  ; 12ec <execute+0x64
>
  129c:    e08f4004    add   r4, pc, r4
  12a0:    e51b3018    ldr   r3, [fp, #-24] ; 0xffffffe8
  12a4:    e50b3010    str   r3, [fp, #-16]
  12a8:    e51b3010    ldr   r3, [fp, #-16]
  12ac:    e5933000    ldr   r3, [r3]

// [...] hen hen...

I to był kod z symbolami dla debuggera, a w x86 jest jeszcze ciężej. Myślę, że tego nie trzeba za bardzo tłumaczyć. Chyba każdy, kto miał kiedyś aspiracje w kierunku inżynierii wstecznej i pracy z kodem maszynowym doceni.

Łączenie języków i tworzenie nowych znacznie łatwiejsze

JVM daje jednolity interfejs do komunikacji między językami. Dzięki stosunkowo wysokopoziomowemu zestawowi rozkazów, różnice w niskopoziomowej implementacji poszczególnych języków nie gra dużej roli. Co więcej, tworzy świetną podstawę do tworzenia nowych języków. Oczywiście nie jest to siła lispowych makr, ale jest całkiem dobrze. Szczęśliwie, JVM pozwala na znacznie więcej niż toporna Java. Dzięki temu możliwe jest zaimplementowanie nawet wysoce ekspresywnych języków jak Scala, Haskell czy Common Lisp.

Kod bajtowy jako rodzaj kodu pośredniego

To zasadniczo tyczy każdego kodu bajtowego, ale warto wspomnieć. Kod bajtowy może służyć jako półprodukt w procesie kompilacji. Dzięki temu łatwiej zaimplementować nowy język. LLVM stosuje takie rozwiązanie, choć z tego co wiem, jego kod pośredni jest znacznie bardziej niskopoziomowy. Istnieją również konwertery kodu JVM na kod maszynowy danej architektury.

Jednak kompilacja to nie jedyne możliwe zastosowanie. Na poziomie kodu bajtowego można spokojnie przeprowadzić całą masę zadań wykonywanych na kodzie źródłowym, choćby statyczną analizę. Dzięki takiemu kodowi pośredniemu, możemy napisać jedno narzędzie, które będzie współpracować ze wszystkimi językami kompilowanymi do tego kodu bajtowego. W tym względzie JVM jest o tyle przyjemny, że ma wysokopoziomowe rozkazy, dzięki czemu pisanie takich narzędzi powinno być stosunkowo łatwe i przyjemne. Mogłoby również obejmować takie zagadnienia jak właściwy podział kodu na klasy. Właściwie, możliwe że napisanie takiego narzędzia byłoby łatwiejsze niż dla zwykłego języka programowania wysokiego poziomu, bo nie wymagałoby obsługi lukru składniowego.

Wydajność

Pewnie słyszeliście ten kawał?

- Puk puk
- Kto tam?

Po 5 minutach:

- Java....

Oczywiście dużo się zmieniło i tak dalej. Jest JIT, który sprawia, że większość użytkowego oprogramowania działa zasadniczo tak dobrze jak w językach kompilowanych (choć uruchomienie maszyny wirtualnej zwykle trwa dłużej). Z drugiej strony w JVMowym ekosystemie narzędzi takich jak SBT, Gradle czy Maven oraz typowych frameworków jak Spring wszystko się strasznie długo uruchamia i nawet na dobrym sprzęcie może irytować, ile to czekać trzeba. Ze słabym sprzętem jest ciężej. Chociaż, wygenerowanie prostego kodu w Javie (Common Lisp), kompilacja i uruchomienie, tylko 2,5s na Celeronie M 1,73 GHz (1 rdzeń) z 512MB RAMu. Podobny wynik na Raspberry Pi. Całkiem nieźle. :) Zbudowanie prostej aplikacji na Androida też się zamyka w niewiele dłuższym czasie, pod warunkiem, że nie użyjemy żadnej krowy pokroju Maven lub Gradle, ani ciężkich paczek z bajerami od Google (ale to już na i3).

Odnoszę czasem wrażenie, że powolne działanie w ekosystemie Javy są cechą pożądaną, więcej czasu na kawę, dłuższe projekty. Osobiście tego nie lubię.

Podsumowując

JVM to popularne środowisko uruchomieniowe, które jest dostępne na bardzo wielu architekturach (niektóre oferują nawet wsparcie sprzętowe) i jest domyślnym środowiskiem na Androidzie. Poza językami stworzonymi specjalnie pod nie, istnieje również szereg implementacji innych popularnych języków posiadające implementację dla JVM.

Kod bajtowy, którego używa jest prosty i wysokopoziomowy, dzięki czemu jest łatwiejszy w ewentualnej analizie, ale też może być wartościowy również jako uniwersalna notacja programów komputerowych, jako kod pośredni dla kompilatora (jak w LLVM) lub narzędzi programistycznych, takich jak statyczne analizatory kodu. Jest podobny do CIL Microsoftu, assemblera dla .NET, który też jest obiektowy.